Detectie verdinkingslachtoffers

Detectie verdinkingslachtoffers onder water
Eén jaar nadat we een doorbraak hadden in het zoeken naar slachtoffers onderwater, hebben we systematiek kunnen verbeteren waardoor we nauwkeuriger de positie kunnen bepalen. In combinatie met de door ons ingezette methoden laat een lichaam zich onderwater “zien”. Sonar kan niet om een hoek kijken. Op een moment dat een lichaam aanwezig is in een auto of boot en de sonar kan het lichaam “bereiken” (door kapotte ramen) dan kan onderscheid gemaakt worden of er een lichaam in een wrak aanwezig is. Nu kunnen duikers beter worden voorbereid op wat ze onder water kunnen verwachten.

SAR 1
SAR 2

Multibeamsonar

Het grote voordeel van een multibeamsonar is dat er een breder gebied afgezocht kan worden. De kans dat er een stukje per “ongeluk” wordt overgeslagen, wordt hiermee aanzienlijk kleiner.

Een hulpmiddel als multibeamsonar is niet heiligmakend. Het is een hulpmiddel net als alle andere. Door de combinatie van diverse hulpmiddelen wordt de kans op vinden vergroot.