Buitenlandse inzetten

Waarom kan de overheid niet altijd helpen?
De Nederlandse overheid kan bij een vermissing in het buitenland niet altijd helpen, hoe graag ze ook zouden willen. Het land waar de vermissing plaatst vindt, dient een verzoek neer te leggen voor hulp. Komt dit verzoek niet, dan kan de overheid niet helpen.

Als particuliere organisatie kan Charon-Nederland deze hulp wel bieden. Wij hebben minder te maken met diplomatieke afspraken. Zolang wij ons houden aan de wetten en regels van het gastland. Dan staat het ons binnen richtlijnen vrij om te zoeken.

Zoekacties doen we altijd in nauwe samenwerking met de Landelijke Eenheid van de Politie en de locale politie. Daarnaast worden we ondersteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken en de betreffende ambassade van het gastland.

In het gastland houden we nauw contact met landelijke en lokale autoriteiten. Daarnaast is er altijd contact met de Nederlandse ambassade. “Signi Zoekhonden” “RHWW” “Reddingshonden Westervoort”